Platform van vijf innerlijke elementen

  1. Hoop
  2. Vertrouwen
  3. Innerlijke ruimtelijke ordening
  4. Nieuwe visie op de eigen mogelijkheden en scheppingsenergieën
  5. Diepte van verzoening

Eerste element: hoop

In ieder mens is de hoop een basiselement van het leven. Zonder hoop zou een mens geen kracht hebben om zich tot het Licht te wenden en zijn/haar levens-uitdagingen aan te gaan.

Tweede element: vertrouwen

Het vertrouwen is een zeer kostbaar gegeven. Waar haalt een mens het vertrouwen vandaan? De zeven treden van de zeven kernkwaliteiten die wij mensen allen hebben, kunnen daar een grote hulp bij zijn.

Derde element: innerlijke ruimtelijke ordening

Innerlijke ruimtelijke ordening gebeurt dan als vanzelf in ons eigen innerlijk. Het plaatsen van de eigen manipulerende aspecten, belicht vanuit de zeven kernkwaliteiten, brengt nieuw licht en nieuwe perspectieven in de eigen gedachten en emoties.

Vierde element: nieuwe visie op de eigen mogelijkheden en scheppingsenergieën

Nu wordt het eigen licht en de eigen kracht zo sterk en stralend, dat er een geheel nieuwe visie op de eigen mogelijkheden en zeer zeker ook op de eigen beperkingen kan komen.

Vijfde element: diepte van verzoening

Het Verzoeningsoffensief is de innerlijke strijd van elk mens om in liefde voor het eigen Zelf tot een eigen diepte van verzoening te komen: verzoening juist met de eigen beperkingen.

© Zohra Noach | Spiritueel boodschapper

De volledige tekst van het ‘Platform van vijf innerlijke elementen’ vindt u in het boek 'Zeven Kernkwaliteiten van de mens'

Deze teksten mogen met bronvermelding vrij verspreid worden.


Van deze oefening is ook een Lichtpuntkaart beschikbaar. Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage. Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden en een bijdrage te doen.

Eigen Innerlijk Verzoeningsoffensief en Platform van vijf innerlijke elementen

Getagd , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.