Tempelorde

Logo Tempelorde

 Tempelorde voor Universele Eenheid

Inleiding

De oprichting van Tempelorde voor Universele Eenheid in de beginjaren ‘80 is mij vanuit geestelijke dimensies aangereikt. De beleving van de ceremonie kan de herkenning van het eigen zijn verduidelijken. In deze Tempelorde is geen macht of gezag, geen lidmaatschap en geen hiërarchische structuur aanwezig. Dogma’s, geboden, verboden of regels hebben geen macht om de eenheid van de mens met de eigen Geest en lichtkracht te bepalen. Dit grote essentiële gegeven is vanuit zeer vele invalshoeken belicht in al mijn lezingen, studiebijeenkomsten en leringen vanuit de hogere spirituele begeleiding van de innerlijke religieuze spirituele Stroming Psychosofia.

Wisselende functionarissen vieren met de aanwezigen in een gezamenlijke ceremonie de innerlijke beleving van het eigen zijn door een nieuwe liturgie van verbinding, in de vrijheid van de eigen Geest van de mens.  Zowel in het maatschappelijk aspect van Psychosofia als wel in het innerlijk religieuze aspect van Tempelorde voor Universele Eenheid, ligt het accent op de verbinding met de ander in de herkenning van de eigen diepste autonomie.  

'Is niet de mens de creator van de heilige Geest?

© Zohra Noach

Realisatie

De Tempelorde is niet verbonden met enige religie, stroming of groepering anders dan met Stroming Psychosofia. Alle inspiratie die in deze Stroming Psychosofia is gegeven, is een wegwijzer voor de individuele spirituele ontplooiing van de mens tot acceptatie van de eigen lichtkracht. In de vieringen van Tempelorde voor Universele Eenheid wordt deze lichtkracht geaccentueerd en vormgegeven om tot herkenning te komen in een liturgie van verbinding met elkaar. De essentie is de eenheid van het Zijn, van al het geschapene, het bewustzijn vanuit de eigen vrijheid van Geest, in verbinding en respect voor al wat is, door de liefdeskracht van de mens. Deze essentie wordt gesymboliseerd in het aansteken van de drie kaarsen met de daarbij behorende teksten. 

De energetische handelingen, teksten en symbolen van de liturgie kunnen ook thuis en in de eigen omgeving gerealiseerd worden voor eigen gebruik. In de Tempelvieringen worden deze energetische teksten, symbolen  en handelingen met elkáár en met enkele functionarissen gerealiseerd. De groep van functionarissen in de Tempelviering bestaat uit een klein aantal vrijwilligers. Deze groep kan uitgebreid worden. Zo men wil kan hiervoor een korte opleiding gevolgd worden tot verdieping van de nieuwe inzichten. 

 

 

Reacties zijn gesloten.