Home

Stichting Zohra Noach Foundation is de realisator van de Openbaring van Zohra Noach. De Openbaring van Zohra Noach is de voedingsbodem voor de Nieuwe Onafhankelijke Geestelijke Stroming Psychosofia. De Openbaring is in transmissies, vanuit hogere Geestelijke dimensies, van leringen in de materie gerealiseerd door Zohra Noach en is notarieel en juridisch vastgelegd met het bijbehorende copyright.

'The eye of light and the light of darkness

are hidden into an eternal commitment.

 

The consciousness of mankind is able to have the key.

The key of the highest consciousness is enabled

with the values of the heart.

 

Who has the values of the heart?

Only everyone who is in the consciousness of

love and compassion.'

 

"Eind 1974 werd ik, Zohra Noach, in een indringende visuele en auditieve ervaring vanuit spirituele dimensies uitgenodigd mijn medewerking te willen verlenen aan het oprichten van een nieuwe spirituele en onafhankelijke stroming Psychosofia. In 1985 werd deze stroming in een stichtingsvorm gerealiseerd.

De spirituele stroming Psychosofia kent geen lidmaatschap, dogma’s of onvrijheden en/of gebondenheden aan anderen dan aan onszelf.

Hoe kunnen wij mensen wetenschap en godsdienst verbinden met de paranormale elementen die overal ter wereld nu zo duidelijk herkend worden? Ons menselijk bewustzijn is gebaseerd op onze referentiekaders van maatschappelijke vormgeving en de daarop volgende ontwikkelingsmogelijkheden. Onze godsdiensten en religies hebben de mens tot beeldvorming gebracht, waar nu vanuit kosmisch perspectief een vernieuwend zicht op kan komen.

Wetenschap is vrijwel overal ter wereld op zoek naar het ontstaan van leven. Zoals Einstein al vermoedde dat er meerdere dimensies bestaan, zo is door wetenschap en technologie de vierde dimensie van ruimte nu in ons bewustzijn geaccepteerd. Dit grote gegeven impliceert dat ook in onze innerlijke beeldvorming grotere ruimte en nieuwe inzichten ontwikkeld kunnen worden.

Zo kunnen wij onze innerlijke dimensies verbreden en in vrijheid van Geest tot geheel nieuwe perspectieven komen. In mijn visie is leven oneindig van energie in welke vormgeving dan ook. Een ‘divine construction’ en een ‘intelligent design’ zou daar een gevolg van kunnen zijn. Misschien is het mogelijk om onze verschillen in beeldvorming te overbruggen door een nieuwe spirituele humanitaire ethiek."

© Zohra Noach | Spiritueel Boodschapper


Via deze website wordt alleen de Openbaring, zoals door Zohra Noach is doorgegeven, geplaatst, die te lezen zijn onder Transmissies. Uitleg van teksten, vragen en antwoorden, uitvoering en inspiratie van haarzelf en anderen, zijn te vinden op de website Psychosofia.

Download gratis alle gepubliceerde Boeken op: www.zohranoachpublicaties.nl

Luister naar Meditaties en Lezingen, en bekijk de Video’s van Zohra Noach op: YouTube

Bekijk de Video’s van Zohra Noach op: https://psychosofia.nl/video-2/

Luister naar Lezingen en Meditaties van Zohra Noach op: https://psychosofia.nl/audio/

 

 

 

Meditatie en Visualisatie 20 oktober 1991 Meditatie en Visualisatie 22 oktober 1991
Meditatie en Visualisatie 24 oktober 1991 Meditatie en Visualisatie 11 november 1991
Meditatie en Visualisatie 14 november 1991 Meditatie en Visualisatie 20 november 1991
Meditatie en Visualisatie 28 mei 1993 Meditatie en Visualisatie 11 januari 1994
Meditatie en Visualisatie 22 februari 1994 Meditatie en Visualisatie 29 maart 1996
Meditatie en Visualisatie 24 mei 1996 Meditatie en Visualisatie "Mens en Kwantumsprong in Kosmisch Perspectief" 28 september 2008 – deel 1
Meditatie en Visualisatie "Mens en Kwantumsprong in Kosmisch Perspectief" 28 september 2008 – deel 2 Meditatie en Visualisatie "Energetische Lichthealing"   4 oktober 2009

Meditatie en Visualisatie "Energetische Lichthealing"  1 november 2009

Meditatie en Visualisatie "Energetische Lichthealing" 17 januari 2010

Elke 'Donatie' voor het werk van de Stichting is welkom.
Banknummer:
NL91 RABO 0114 5252 50
Ten name van:
Stichting Zohra Noach Foundation

 

 

Reacties zijn gesloten.