Zohra Noach

Sinds 1974 heeft Zohra Noach, vanuit het College van Hogere Bewustzijns, zoals door haar genoemd, inzichten aangereikt ter verwezenlijking van het innerlijk licht in verbinding met spirituele energieën in de persoonlijkheid. In de vrijheid van het eigen Zijn, ligt ook de directe spirituele verbinding in het innerlijk met de eigen menselijke waarden.

Met name de laatste jaren heeft Zohra Noach inzichten aangereikt ten bate van de reguliere wetenschap.

Zohra Noach is de initiator van:

De nieuwe onafhankelijke geestelijke Stroming Psychosofia, onafhankelijk van hiërarchische structuren, macht of gezag of lidmaatschap. Deze stroming kan bruggen aanreiken om maatschappelijke en religieuze geschillen te overbruggen door:

  • De menselijke waardigheid van Geest in alles wat is, als basisprincipe te belichten vanuit de eigen vertaling.
  • De verandering hierdoor in de morfogenetische velden van duister tot licht.
  • De menselijke kracht van de eigen helende en stimulerende energieën in alle lagen van maatschappij, wetenschap en religie leidend tot vernieuwing.
  • Werkelijke acceptatie van de ene bron van al het zijn van Geest in materie leidend tot een nieuwe evolutiesprong.
  • Acceptatie van alle verschillen in beeldvorming vanaf het begin der mensheid, tot nu in de eeuw van materiële ruimtelijke ordening leidend tot innerlijke herordening.

Orde voor Universele Eenheid

  • In deze Tempelorde is geen macht of gezag, geen lidmaatschap en geen hiërarchische structuur aanwezig. Dogma’s, geboden, verboden of regels hebben geen macht om de eenheid van de mens met de eigen Geest en lichtkracht te bepalen.

Stichting Zohra Noach Foundation

  • Juridische facilitaire stichting wiens taak het is alle inspiratie van Zohra Noach te behouden, te behoeden en te verbreiden.

​Spirituele Academie Psychosofia in oprichting

  • Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën. Onderzoek naar de elementaire basisprincipes van spirituele energieën, zoals o.a. in de nieuwe onafhankelijke spirituele Stroming Psychosofia is aangereikt.
  • Onderzoek naar voornoemde elementaire basisprincipes van spirituele energieën, kan een brug vormen naar wetenschap, religie en maatschappij.
© Zohra Noach | Spiritueel Boodschapper
 

“In de schoonheid van het afscheid ligt de belofte van het nieuwe leven“

© Zohra Noach

Op 27 januari 2015 heeft mevrouw Zohra Bertrand-Noach haar aardse leven verlaten.

Laten wij aan haar denken in liefde en licht, dankbaar voor alles wat zij ons gedurende haar vele werkzame jaren gegeven heeft.

Mag zij rusten in de 'Velden van Licht' en zich gedragen weten door de liefde van ons allemaal en van allen die haar zijn voorgegaan.

Haar kracht zal altijd bij ons zijn.

Afscheid

Waarheen voert de wind mij mee?
Nu de wolken jagen en de bladeren vallen
hoor ik een stem fluisteren uit alle hoeken:
Ga mee, ga mee, ga met mij mee.

Hoe verleidelijk streelt de wind mijn aangezicht.
Hoe teder ritselen de bladeren hun afscheidslied.
Vol hoop straalt de zon achter de grijze wolken.
Nieuw leven ligt verborgen in ieder afscheid.

Mij zal geen afscheid meer deren,
geen traan meer geven.
Het nieuwe leven lacht mij toe in ieder sterven.
Vol majesteit verheft zich de herrezen koning;
De zuivere ziel, verlost door het afscheid, werd herboren.

Sluier na sluier werd van mij afgenomen.
De liefde, onveranderlijk, slechts bleef.
Wat heeft zij in eerbied onthuld?
Het stralend ego, vernieuwd herrezen
in innige omarming met de zuivere ziel.

Uit duisternis werd het licht geboren.
Slechts liefde kan verbinden, licht en leven.
Slechts liefde.

Uit: “De Witte Lotus
© Zohra Noach – Stichting Zohra Noach Foundation

 

Reacties zijn gesloten.