Zeven Basiselementen voor het Lichtwezen De Mens

  1. Het begeren in de Geest voert u door de verdichting van de stof tot begeerte.
  2. Begeerte, gedragen door het vuur van de persoonlijkheid, leidt de mens tot concretisering van deze begeerte in de materie.
  3. Begeerte kan niet voortkomen uit de liefde, waardoor zij zal leiden tot negatieve gedachten en daden.
  4. Indien de begeerte wordt onderkend als manifestatie van liefdeloosheid ten opzichte van de medemens kan zij door de vrije wil gereguleerd worden.
  5. De vrije wil kan door regulering der begeerte, het niet onderkennen van de immanentie Gods in de medemens, de mate van liefdeloosheid oplossen.
  6. Het oplossen van de mate van liefdeloosheid ten opzichte van de medemens leidt tot herstel van de eenheid Gods in de schepping.
  7. Het herstel van de eenheid Gods in de schepping leidt tot eenwording van Geest en stof, de liefde.

© Zohra Noach

Getagd , , , , . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.