Vuur van de Geest

8,25

Verslag van de Tempelviering ‘Vuurwijding’ 2011. Na afloop van de Tempelviering is er een dialoog geweest van Zohra Noach met de deelnemers.

Beschrijving

Verslag van de Tempelviering ‘Vuurwijding’ 2011. Na afloop van de Tempelviering is er een dialoog geweest van Zohra Noach met de deelnemers.

Gedeelte uit de dialoog:
Vraag: Wat is er dan misgegaan met de ‘Zalig-predikingen van Jezus in de Bergrede?
De achtergrond van die vraag is de volgende:
Vandaag de dag drukken wij ons ego heel sterk uit in materie en energie die om ons heen hangt, in onze levensstijl en zijn we op die manier heel erg destructief, tot op zekere hoogte, bezig. En hindert dat die heelmaking van de wereld. Als je veel mensen daarmee confronteert dan zeggen ze ‘ach, eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo belangrijk, want ik wil alleen maar gelukkig zijn’. Het ongelukkige is weer dat hun geluksdefinitie ook weer heel sterk aan materie – we zijn pas gelukkig als we een groot huis hebben of meerdere huizen – en aan energie opgehangen is.

Jezus zegt op een goed moment in de Bergrede:
‘Het zijn niet degenen die gelukkig zijn, maar het zijn degenen die zalig zijn, die toegang hebben tot het Koninkrijk Gods.’
En daarin zijn precies diezelfde waarden van bescheidenheid, mededogen, empathie en dergelijke aan de orde als die jezelf net zegt. Dus in die zin is die nieuwe orde misschien in een aantal opzichten hetzelfde als waartoe Jezus toen opriep.

En daaruit ontstaat de vraag:
Wat is er misgegaan met de ‘Zaligpredikingen?’
 
Z: Ik zal hier geen oordeel over uitspreken, doch wat ik hoor is het volgende:
 
In datgene wat is gezegd, zo zeg ik u
mijn medebroeders en – zusters
dat er werd gegeven
een hogere orde van bewustzijn
dan de mens in het ego
zou kunnen waarmaken in die tijden.
In de evolutie van uw bewustzijn 2000 jaar later
is het nu mogelijk om vanuit deze evolutie 
die in uw bewustzijn heeft plaatsgevonden
de diepere mystiek en
datgene wat de godsvonk in uzelve is
tot recht doen wedervaren.
En ik zeg u dat het nu, juist door uw bewustzijns
de goodwill die er bestaat over de hele wereld
die internationaal reeds haar vleugels heeft uitgeslagen
zo zeg ik u dat het nú de tijd is
om dit te gaan realiseren.
 
Nou wordt me vanuit de begeleiding zoals ik die heb gehad en het begrip wat ik daaruit heb verkregen, gevraagd om uit te leggen wat daar, ik wil niet zeggen mis is gegaan, maar niet helemaal is verstaan.

Dan moet ik beginnen met een uitspraak.
‘Zo gij niet zijt als de kinderen,
zult gij het Koninkrijk Gods niet beërven.’
Wat is dat? Het betekent dat:
Zo gij niet zijt in de onschuld vanuit de ziel
maar in de dwangmatigheid van uw persoonlijkheid
u het Koninkrijk Gods in uzelve niet tot realisatie kunt brengen.

Dan is er gesproken: ‘In u is het Koninkrijk Gods aanwezig’. Ik heb zonet in de Tempelviering naar voren gebracht dat in alles wat leeft een bepaalde mate van bewustzijn van dit Koninkrijk Gods aanwezig is. Hoe je je dat ook voor mag stellen. In de mens die de rede heeft is dit het grootst aanwezig. Wat de mens daarmee doet is afhankelijk van zijn eigen geestelijke vrijheid, maar natuurlijk gebaseerd op religieuze, culturele, sociaal culturele, maatschappelijke achtergronden. Nu is de tijd om deze energie, datgene wat ik zonet heb aangeduid methet ‘vrijheidsvirus’, vast te houden.

Om deze energie in jezelf tot werking en tot vernieuwing te brengen. Opdat dat Koninkrijk Gods in onszelf ook werkelijk in deze ethiek, die gevraagd werd, overal over de wereld tot stand kan komen. Het is niet alleen in Nederland waar dit plaatsvindt, maar overal over de wereld, in een enorme diversiteit van vormgeving.
 

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie