1001 vragen en antwoorden | Zohra Noach geeft antwoord

27,50

Het boek ‘1001 vragen en antwoorden’ kan gezien worden als een encyclopedie van de vrije onafhankelijke spirituele stroming Psychosofia.

Beschrijving

Het boek ‘1001 vragen en antwoorden’ kan gezien worden als een encyclopedie van de vrije onafhankelijke spirituele stroming Psychosofia.

Het boek bevat een compilatie van vragen aan en antwoorden van Zohra Noach, uit vele specifieke studiegesprekken met wetenschappers, cursussen, delen van interviews, mystieke leringen en lezingen die zij gehouden heeft. De teksten zijn naar eigen inzicht bewerkt door Jan C. Westerbeek.

 

ISBN 90-808807-1-7
Hardcover 20×30 300 blz.
 

Bekijk hier de nhoudsopgave van 1001 vragen en antwoorden

 

Een greep uit de onderwerpen:

De rol van kerken en het fundamentalisme

Vraag: Op welke wijze kunnen kerken dienstbaar zijn aan de evolutie?

Z: De kerken kunnen dienstbaar zijn aan de evolutie, als zij zich niet meer verheffen op dat deel van de waarheid dat zij menen te beheersen. Daarnaast zullen zij de alleenheerschappij over de ziel van de mens, gezien vanuit de visie van het christendom, los moeten laten. Als Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’, dan is dat een lering die Hij niet vanuit zijn persoonlijkheid doorgaf. De christelijke kerken hebben deze uitspraak als persoonsverheerlijking opgevat en dat overal te vuur en te zwaard gebracht. Die persoonsverheerlijking van Jezus moet nu worden losgelaten. De rol van de kerken zal dan veranderen in een gemeenschap waar mensen zich met elkaar kunnen verbinden. De enige werkelijke waarheid, de essentie die de grote gezondene, Jezus Christus, heeft gegeven zit in de diepten van zijn woorden en daden. Al wat hieruit is voortgevloeid, is ontstaan vanuit de materie van de mensen.

————

Veranderingen in de samenleving

Vraag: Leidt het besef van de aanwezigheid van het goddelijk Zijn in alles en iedereen tot ingrijpende veranderingen in alle aspecten van onze samenleving?

Z: Spiritualiteit vanuit het hart betekent, dat vanuit de geestelijke hiërarchieën hogere energieën uitgaan naar de mensheid. Het bewustzijn van de mensheid wordt hierdoor verruimd. Naast het normale, kritische, analytische en wetenschappelijke denken komt er plaats voor indringende geestelijke impulsen, die in eenheid zijn met datgene wat om ons heen is. Er ontstaat een revolutie in ons denken en in ons gehele sociaal-economische, maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke stelsel. Nog belangrijker zijn de effecten van begrippen als: hoe gaan wij met elkaar om? Hoe gaan wij met de aarde en het milieu om? En hoe gaan wij om met diegenen die economisch afhankelijk van ons zijn? Deze ‘inslagen van begrip’ zullen bestaande structuren laten wankelen en uiteindelijk ons gehele bestel tot vernieuwing brengen. Dat lijkt eng, maar het kan niet anders. Door de verhoging van ons bewustzijn en de verdieping van ons inzicht ontstaat er een soort totale revolutie. Een zachtaardige revolutie is mogelijk, als ieder mens zichzelf toestaat te ervaren:

  • een dieper inzicht,
  • een innerlijke beleving van de universele eenheid,
  • vernieuwing en een verruiming van het besef van het goddelijk Zijn in zichzelf.

Dan wordt de horizon plotseling een heel stuk breder.

————

Bewustwordingsprocessen

Vraag: Waar zijn wij in ‘godsnaam’ mee bezig?

Z: De mens is al eeuwen bezig met broederschap, naastenliefde en christen zijn. Het fanatisme van onze godsdiensten en van onze eigen menselijke behoeften speelt hierin een belangrijke rol. We willen zo goed mogelijk zijn, zoals we denken te moeten zijn. We hebben veel stappen gezet die we beter niet hadden kunnen zetten. Nu zijn we zover, dat we de materie bijna als onze afgod beschouwen. We zijn door de materie zodanig bevangen, dat het nu de tijd is om tot een innerlijk ontwaken te komen, willen we niet dat de materie ons totaal zal overmeesteren.

Vraag: Als de mens tot bewustwording komt, welke mijlpalen dient hij dan te passeren?

Z: Vanuit de continuïteit van leven is ieder leven een mijlpaal die noodzakelijk doorlopen moet worden. Tijdens al deze levens worden aanwezige aspecten uitgewerkt. Uiteindelijk worden al deze aspecten getransformeerd, waardoor men weer tot herkenning en erkenning van Gods aangezicht in zichzelf kan komen. Veel aspecten zijn gebaseerd op begeertes, die zich openbaren bij de bevestiging van het ego in de materie. Hierdoor ontstaan aspecten als macht, wellust, geweld, haat en jaloezie. Ook kan de mens levens hebben geleefd, waarin deze begeertes werden uitgezuiverd, waardoor in het onderbewustzijn polen blijven zitten van angst, miskenning, twijfel, onzekerheid en schuldgevoel. Zowel door het een als door het ander blijven bepaalde aspecten de mens in hun greep houden. De weg tussen deze twee polen is de weg van transformatie¬ en transcendatie. Door transformatie- en transcendatie ontstaat verandering, een totale transmutatie van onze blauwdruk. Er is mij gezegd dat hersencellen, die nog in slapende toestand zijn, gaan werken wanneer de mens tot het diepste besef komt, dat hij een geestelijk wezen is en geestelijke krachten en machten in zich heeft. Meestal is men zich hier totaal niet van bewust, omdat men alleen georiënteerd is op de materie.

————

De werking van energieën in de mens

Vraag: De energie die je uit­straalt, wordt door de ander op hetzelfde niveau ontvangen.

Hoe verloopt de communicatie als het niveauverschil te laag of te hoog is? Hoe beïnvloedt dat elkaar?

Z: Ik zou mij niet vastpinnen op de termen laag en hoog. Denk meer in termen van begrip voor de kleuring van je schaduwkanten zoals angst, onzeker-heid, miskenning, schuldgevoelens, macht of onmacht. Die kleuring in onze energieuitzending resoneert precies met dezelfde kleuring in de energieuitzending van de ander. Deze kleuringen vermengen zich en worden één geheel. Als er over de gehele wereld heel veel mensen in angst, twijfel, onzekerheid, miskenning, of schuldgevoel leven, wordt dat een heel groot energieveld. Dat grote energieveld komt uiteindelijk in de materie terecht. In de materie escaleert dat veld in die gebieden, waar de energieën van de mensen dit energieveld voeden. Hoe groter de aspecten vertrouwen en acceptatie in je energieuitzending zijn, hoe meer er in dit leven die leringen naar je toekomen, waardoor je tot vernieu­wing kunt komen. Het moet acceptatie en vertrouwen zijn. Acceptatie zonder vertrouwen is onvoldoende. Acceptatie zonder vertrouwen maakt fatalistisch en kan zelfs apathisch maken. Acceptatie in vertrouwen geeft kracht en energie om te veranderen en te transformeren.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie