Transmissie Zohra Noach 14 oktober 2012

"Alles wat u in de Geest is gegeven zal zich realiseren in de materie". 

"Want Ik zeg u, dat gij allen zijt geroepen om in dit geheel juist tot de uiterste grenzen van uw mogelijkheden te zullen komen in verbinding met elkaar opdat de wreedheid, de macht, de wellust, de totale onwaardigheid, die de mens aan zijn schepping geeft, langzaamaan, juist door uw werken, en juist datgene wat gij mens zult kunnen geven tot vernieuwing zal komen."

"Vraag niet hoelang het zal duren. Vraag niet wanneer het zal gebeuren. Vraag niet hóe het zal gebeuren. Dat is u niet beschoren. Leef en werk. Wees stil innerlijk. Wees in dienstbaarheid, in liefde met elkaar verbonden. Ik dank u."

© Zohra Noach

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.